KÜSKil on avatud sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide koostamise taotlusvoor

Taotlusvooru eesmärgid on:
– vabaühenduste ettevõtlikkuse ja ettevõtlusteadmiste kasv;
– sotsiaalse ettevõtluse mudelite rakendamine valdkonnas uute ühenduste poolt ning uute mudelite loomine;
– sotsiaalse ettevõtluse kui ühiskonnas väärtuse loomise, samas vabaühendustele omatulu teenimise võimaluse teadvustamise kasv ühiskonnas.
Toetust on võimalik taotleda äriplaani läbimõtlemise ja koostamisega seonduvateks tegevusteks, koostamisse peavad olema kaasatud nii liikmed kui sihtgrupi esindajad.
Sotsiaalne ettevõtlus tähendab vabaühenduste poolt tulu teenimist kaupade või teenuste müügi abil olulise ühiskondliku vajaduse lahendamiseks. Toetust ei saa taotleda taotleja poolt juba käivitatud sotsiaalse ettevõtluse laiendamiseks või mudeli edasiarenduseks.
Toetuse tähtaeg on 30. oktoober 2013.
Toetust saab küsida kuni 3000 eurot projekti kohta (kuni 90% eelarve abikõlblikest kuludest). Kokku on voorus jagada 75 000 eurot. Projekti abikõlblikkuse periood on 1. jaanuar 2014 – 30. aprill 2014.
Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus. Erandina on selles voorus võimalik toetust taotleda ka alla üheaastastel organisatsioonidel, kuid sel juhul tuleb taotlus esitada koostöös sotsiaalse ettevõtlusega tegeleva partnerorganisatsiooniga, kellel on projektis nõustav roll.
Äriplaani käivitamiseks on võimalik 2014. aasta sügisel taotleda toetust KÜSK sotsiaalse ettevõtluse äriplaanide elluviimise taotlusvoorust (abikõlblikud teatud osas ka investeeringud).
Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/taotlusvoorud/seap13
Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.