SA Kodanikuühiskonna Sihtkapital koostöös Heateo Sihtasutusega kutsub vabaühendusi osalema sotsiaalse innovatsiooni konkursil

Konkurss viiakse läbi SA Kodanikuühiskonna Sihtkapitali ja Heateo Sihtasutuse koostööna.

Konkursi raames toetatakse ühte või kahte jätkusuutlikku ja mõnele ühiskondlikule probleemile uudset lahendust pakkuvat projekti kokku kuni 20 000 euroga. Nõutav on vähemalt 10% omafinantseeringut, millest kuni 50% võib moodustada projekti elluviimisse panustatav vabatahtliku töö arvestamine.

Lisaks rahalisele toetusele pakub Heateo Sihtasutus võitja(te)le võimalust liituda Heateo portfelliga ja saada seeläbi idee teostamise osas sisulist abi ja nõustamist portfellijuhi, ekspertide ja vabatahtlike käest.

Projekti võib ellu viia alates 1. jaanuarist 2015 kuni 31. detsembrini 2015.

Toetust saab taotleda avalikes huvides tegutsev mittetulundusühing või sihtasutus, mis ei ole riigi ega kohaliku omavalitsuse, erakonna, äriühingu(te) või ettevõtjate liidu, ametiühingu või kutseliidu valitseva mõju all.

Taotlusi ootame hiljemalt 16. oktoobriks 2014.a.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/sotsiaalneinnovatsioon

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.