KÜSKil on avatud taotlusvoor piirkondlikult tegutsevate vabaühenduste kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamiseks

Taotlusvooru raames toetatakse piirkondlikult (sh linnaasumid) tegutsevate vabaühenduste suhtekorraldus- ja kommunikatsioonialaste oskuste tugevdamisele ja rakendamisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
– vabaühendus on omandanud suhtekorraldusalased oskused ja suudab oma sõnumit selgelt ning mõjusalt edasi anda nii liikmetele, sihtgrupile kui ka koostööpartneritele;
– vabaühenduse sisekommunikatsioon on läbimõeldud ja toimiv;
– vabaühenduses on läbi räägitud ja kokku lepitud suhtlemiskultuur, millest igapäevaselt lähtutakse;
– vabaühenduse tegevus on läbipaistev, ta on meedias nähtav, positiivse ja usaldusväärse kuvandiga.

Piirkondlikult tegutsev vabaühendus on maakonna, valla, linna, alevi, aleviku või küla sihtgruppide huvides tegutsev vabaühendus. Piirkondlikuks vabaühenduseks ei loeta üle-eestiliselt tegutsevaid katus- ja eestkosteorganisatsioone.

Toetatava projekti tulemusena toimib vabaühenduses sisekommunikatsioon, kehtivad ja toimivad läbiräägitud suhtlemiskultuuri reeglid. Vabaühendusel on oma eesmärkide saavutamise toetamiseks kommunikatsiooniplaan, oskused selle elluviimiseks ning ta rakendab seda igapäevaselt nii sihtgrupi kui koostööpartneritega suheldes.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2013.a kuni 31. märts 2014.a.

Taotlusvooru toetuste piirmäär on 200 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 6500 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on 12. veebruar 2013. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1099 .