Kodanikuühiskonna Sihtkapitalil on avatud taotlusvoor linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmiseks

Taotlusvooru raames toetatakse linnade asumiseltside tegevusvõimekuse tõstmisele suunatud projekte, mille eesmärkideks on:
– asumiseltsid on võimekamad linnaasumi kogukonna kujundamisel, ühishuvide ja probleemide väljaselgitamisel ning kaasarääkimisel nende lahendamiseks;
– asumiseltsid on avatud ning aktiivsed, asumi elanikud on senisest enam kaasatud kohaliku eluolu planeerimisse ning korraldamisse läbi asumiseltsi tegevuste.

Toetatava projekti tulemusena on:
– asumiseltsi tegevus muutunud aktiivsemaks;
– selts kavandanud tegevuskava 2014. aastaks või pikemaks perioodiks;
– seltsile lisandunud liikmeid;
– selts avalikkusele nähtav ja tema tegevus on läbipaistev;
– kavandatud alused sisuliseks infovahetuseks ning koostööks kohaliku omavalitsusega.

Toetavad on näiteks projektiga seotud töötasud, sisseostetavad teenused, projekti raames toimuvate üritustega seotud kulud, info- ja teavituskulud jne.

Projekti abikõlblikkuse periood on 1. aprill 2013.a kuni 15. oktoober 2013.a., mille hulka kuulub ka projekti lõpparuande koostamine ja esitamine KÜSKi.

Taotlusvooru toetuste piirmäär on 100 000 eurot. Toetussumma piirmäär ühe taotluse kohta on maksimaalselt 7000 eurot. Toetuse maksimaalne määr on 90% projekti eelarve abikõlblikest kuludest.

Taotluste esitamise tähtaeg on hiljemalt 4. märtsiks 2013.a kell 15.00. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1176 .