Sügisel toimub vabaühendustele KÜSKi Šveitsi vabaühenduste fondi toetuse taotlusvoor teenuse arendamiseks ja käivitamiseks

Toetus on mõeldud teenuse arendamiseks  ja käivitamiseks – projekti elluviimise käigus toimub teenuse äriplaani elluviimine teenuse osutamiseks, kvaliteedi ja kättesaadavuse tõstmiseks ning jätkusuutlikkuse tagamiseks.

Taotlusvooru raames toetatakse projekte, mille eesmärgiks on arendada ja tugevdada kolmanda ja avaliku sektori vahelist koostööd  avalike teenuste kättesaadavuse ja kvaliteedi tõstmises, aidates sellega kaasa  sotsiaalse sidususe suurendamisele ja kohalikele elanikele tervist soosiva elukeskkonna kujundamisele. Toetatavate avalike teenuste valdkonnad on järgmised:
–    sotsiaalteenused (nii ennetustööle kui ka tagajärgedega tegelemisele keskenduvad teenused);
–    sotsiaalprobleeme ennetavad ja sotsiaalteenuste vajadust vähendavad teenused (sport, noorsootöö, huvi- ja vabaharidus, kogukonnateenused).

Taotlejaks saavad olla MTÜ-d või  SA-d. Taotleja peab tegutsema avalikes huvides ning on enne taotluse esitamist olnud mittetulundusühingute ja sihtasutuste registrisse kantud vähemalt 1 aasta varem. Toetatavad kulud on näiteks  projekti elluviimisega otseselt seotud töötaja(te) töötasu ja tööjõu maksud, projekti tegevustega seotud, projekti elluviimiseks vajalikud ning projekti eelarves kajastatud sisseostetavate teenuste kulud, transpordi- ja lähetuskulud, projekti elluviimisega seotud bürooruumide üüri-,  side-, kommunikatsiooni- ja bürootarvete kulu jne.

Projekti esitamise tähtaeg 24. september 2013. Projekti abikõlblikkuse periood 1. dets. 2013 kuni 28. veebr. 2015. Toetussumma ühe taotleja kohta on maksimaalselt 30 000 eurot. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1104

Meil on antud valdkonnas varasem positiivne kogemus, näiteks koostasime eduka äriplaani MTÜ-le Süda-Eesti Sotsiaalkeskus KÜSKi Sotsiaalse ettevõtluse taotlusvooru.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.