Kuidas viia läbi riigihanget riigihangete registris? koolitus (8 ak t) aprillis Tallinnas

Kutsume Sind 5. aprillil osalema koolitusel Kuidas viia läbi riigihanget riigihangete registris?, mis tutvustab riigihangete seaduses sätestatud nõudeid riigihangete läbiviimiseks ning annab teoreetilise ja praktilise ülevaate, kuidas riigihanget läbi viia.

Koolituse sihtrühm on vastavas valdkonnas alustavad või vähem kogenud isikud.

Teemad:
– riigihangete läbiviimise üldpõhimõtted;
– riigihanke planeerimine;
– piirmäärad ja menetluse liigid;
– eeldatava maksumuse määramine ja osadeks jaotamine;
– avatud hankemenetluse läbiviimine, selleks tingimuste seadmine ja riigihanke alusdokumentide koostamine, sh praktiline osa;
– lihthankemenetluse ja sotsiaal- ja eriteenuse erimenetluse läbiviimise erisused;
– pakkumuste menetlemine ja otsuste tegemine;
– hankelepingu sõlmimine.

Koolituskavas võib ette tulla muudatusi!

Kuidas viia läbi riigihanget riigihangete registris? koolitus toimub 05.04.2019 kell 09.00-16.00

Asukoht:
Endla 4, 5. korrus, Tallinn

Ajakava:
9.00-10.30 koolitus
10.30-10.40 paus
10.40-12.10 koolitus
12.10-12.50 lõuna (omal käel)
12.50-14.20 koolitus
14.20-14.30 paus
14.30-16.00 koolitus

Kui soovid konsultatsiooni riigihanke läbiviimiseks, võta meiega ühendust! Koolitusel osalejatele pakume soodustust.

Koolitajast lähemalt:

marionKoolitaja Marion Mägi on õigusalase ja riigiteasuste suunalise haridusega. Riigihangete valdkonnas omab Marion kogemust nii hankijana kui pakkujana. Marion on avalikus sektoris töötades riigihankeid läbi viinud paljudele hankijatele, näiteks Justiitsministeeriumile, Sotsiaalministeeriumile, Keskkonnaministeeriumile, Rahandusministeeriumile ja eelpool nimetatud ministeeriumide allasutustele, Riigikantseleile, Riigi Tugiteenuste Keskusele ja Politsei- ja Piirivalveametile. Samuti on Marion nõustanud erinevaid MTÜsid riigihangete läbiviimisel. Erasektoris on Marion nõustanud erinevaid pakkujaid pakkumuste esitamisel.

Lisaks märkimisväärsele kogemusele riigihangete läbiviimises ja riigihangete valdkonnas nõustamises, omab Marion kogemust ka riigihangete alaste koolituste läbiviimises nii avalikule- kui erasektorile ning õpetab käesoleval aastal Tallinna Majanduskoolis riigihangete valikaineid. Marioni koolitused on osalejatelt alati saanud väga kõrget ja positiivset tagasisidet.

Osalejatele väljastame pärast koolituse lõppu elektroonilise tõendi koolitusel osalemise kohta ja saadame meili teel koolitusmaterjali.

Koolituse hind on 129 eurot, millele lisandub käibemaks (20%). Hind sisaldab ka kohvipausi.

Lisainfot jagab lahkesti meie koolituste koordinaator, selleks kirjuta või helista:

Kristin Varm
kristin.varm@projektid.ee
Tel 58 058 101

registreerun