KredExi STARDILAEN

Alustaval ja kuni kolm aastat tegutsenud ettevõtjal on takistuseks algkapitali puudumine ning pangalaenu saamiseks puuduvad piisavad tagatised ja tegutsemisajalugu, siis tuleb appi KredExi käendusega stardilaen.
Stardilaenu on võimalik taotleda 2 000 kuni 64 000 eurot, millest maksimaalselt 32 000 eurot võib kasutada käibevahenditeks. Laenu tähtaeg on kuni 60 kuud. Erinevalt tavapärasest pangalaenust nõutakse ettevõtjalt vähem tagatisi, füüsilisest isikust omaniku vastutuseks on kuni 40% laenusummast.
Stardilaenu taotlemiseks tuleb pöörduda panka, mis esitab laenu käendamise taotluse KredExile. Otsustamiseks vajaliku info olemasolul teeb KredEx stardilaenu käendamise otsuse üldjuhul kahe nädala jooksul. Stardilaenu väljastab panga ja KredExi positiivse otsuse alusel pank.
Laenu taotlemiseks vajalikud dokumendid on:
 Äriplaan
 Ettevõtte võtmeisikute elulookirjeldused
 Finantsprognoosid järgnevaks kolmeks aastaks
 Bilanss ja kasumiaruanne seisuga, mis ei ole vanemad kui 2 kuud enne taotluse esitamist
 Ülevaade olemasolevatest kohustustest
 Olemasolevad load ja litsentsid

Kui soovite stardilaenu kaasata, siis pöörduge julgelt meie poole. Saame aidata äriplaani ja finantsprognooside koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

 

http://www.kredex.ee/ettevote/laen-ja-kaendus-3/stardilaen-2/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.