Koostöö lektoritele

Pakume koostööd lektoritele üle Eesti

* Tööklubi on oma olemuselt tööotsingu koolitus. Peamised käsitletavad teemad: eneseanalüüs ja -areng, tööturu olukord, töö leidmise võimalused, tööpakkumiste analüüs, kandideerimisdokumentide koostamine, kandideerimisprotsess, tööandja ootused, töö tegemist tõendavate lepingute erisused, lepingu sõlmimine, töösuhted.
Tööklubis osaleb kuni 12 inimest. Klubi toimub 1-2 korral nädalas, korraga 3 astronoomilist tundi.
Nõuded tööklubi läbiviijale: kõrgharidus, vähemalt täiskasvanute koolitaja tase 5, tööklubis käsitleteavate teemade valdamine.

* Tööharjutust osutatakse töötule tööharjumuse taastamiseks või esmase tööharjumuse omandamiseks. Teenuse tulemusel on töötu valmis jätkama töötukassa poolt pakutavatel teistel teenustel või sisenema tööturule.
Tööharjutusel osaleb 10-12 inimest. See viiakse läbi 40 tööpäeval 3 järjestikuse kuu jooksul. Tööharjutus toimub tööpäevadel, viiel päeval nädalas. Päev kestab 5 astronoomilist tundi.
Nõuded läbiviijale:
sotsiaaltöötaja, vähemalt tase 6;
või täiskasvanute koolitaja, vähemalt tase 6;
või kutseõpetaja, vähemalt tase 6;
või karjäärispetsialist, vähemalt tase 6
(sealhulgas karjäärinõustaja, vähemalt tase 6 või karjääriinfo spetsialist, tase 6);

* Digioskuste koolitused on oma olemuselt arvutikoolitused, kus koolitatav omandab digitaalse kirjaoskuse alg- või põhitaseme teadmised (sh tekstitöötlus, ID kaardi kasutamine, e-kirja kirjutamine, veebiohutus).
Koolitusel osaleb 10-12 inimest.
Digioskuste koolitus toimub 3-4 päeva nädalas, korraga 3-8 astronoomilist tundi, järjestikustel tööpäevadel ajavahemikul kella 8.30-17.30
Nõuded digikoolituse läbiviijale: kõrgharidus, vähemalt täiskasvanute koolitaja tase 6;

* Individuaalne- või grupisupervisioon on oma olemuselt nõustamisteenus, mille eesmärk on leevendada nõustatava (superviseeritavad) tööalast stressi ning vältida läbipõlemisohtu, aidata leida uusi lahendusi keerulistes tööalastes olukordades, avastada uusi perspektiive ning saada tagasisidet oma tegevusele.
Nõuded superviisorile: superviisori väljaõpe (vähemalt 300 akadeemilist tundi) vastavalt ANSE (Association of National Organisations for Supervision in Europe) standardile või samaväärsele standardile ning vastav tunnistus.
Superviisorid peavad olema praktiseerinud perioodil 2017 kuni käesoleva ajani vähemalt 80 tunni ulatuses individuaalseid supervisioone ja 60 tunni ulatuses grupisupervisioone.
Kutsetunnistust nõutud ei ole.

Kui leiad, et võid sobida lektoriks, anna julgelt märku:

50 10 425 info@projektid.ee Markus Kõiv

Vaata veel meie töökuulutusi www.projektid.ee/meeskond