3-päevane projektikoolitus ettevõtetele ja FIEdele – EDUKAS PROJEKTITÖÖ

3-päevane koolitus ettevõtetele ja FIEdeleprojektikoolitus, raammaatriks

  • 3-etapiline projektitsükli meetod
  • Alusteadmised raammaatriksi loogikast
  • Turundus
  • Fondid ja projektitaotluste koostamine

Tellida on võimalik nii ettevõtte sisekoolitust kui liituda teiste gruppidega. Kursuse toimumise aeg ja koht on kokkuleppeline.

Võimalik on taotleda Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse (EAS) koolitusosakut, mille abil saab katta kuni 100%, maksimaalselt 15 000 krooni eest, koolituskulusid.

Koolitusosaku taotlejaks võib olla füüsilisest isikust ettevõtja või Eesti äriregistris registreeritud mikro- ja väikeettevõtja.

EAS lõpetab koolitusosakute konkursi sellisel kujul ning viimane tähtaeg projektitaotluste esitamiseks on 4. juuni 2010. Seega on praegu viimane võimalus taotleda koolitusosakut!

Hea mõte selle kasutamiseks on osaleda Projektiekspert OÜ koolitusel.