Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolituse ja arendamise taotlusvoor avatud

Rahandusministeerium kuulutas 3. veebruaril 2012. a avatuks „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ meetme „Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ taotlusvooru. Toetuse andmise eesmärgiks on riigi ja kohaliku omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse suurendamine. Projekte rahastatakse kuni 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist.

Taotlusvooru raames on hea võimalus esitada taotluseid näiteks järgmistele teemadele:

  • organisatsiooniülestele koolitus- ja arendusprojektidele,
  • täienduskoolituste projektidele juhtimisega seotud valdkondades,
  • juhtimis- ja koostöövõimekust edendavatele projektidele,
  • avalike teenistujate ameti- või erialastele stažeerimistele välisriikides.

Taotluste esitamise tähtpäev on 19. märts 2012.a.
Lisainfo leiate aadressil http://www.avalikteenistus.ee/haldusmeede .