Koolitus: Töölepingu elukaar – 26.jaanuar 2018

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4, V korrus.

Aeg: 26. jaanuar 2018 (6ak/h)
Sihtgrupp:
 väikeettevõtete juhid ja alustavad ettevõtjad
Koolitusel käsitletavad teemad:
- töölepingu teadlik või tahtmatu sõlmimine;
– töölepingueelsetel läbirääkimistel keelatud küsimuste küsimine lubatud viisil;
– töötamise register;
– katseaeg;
– ohukohad töölepingus;
– erinevad puhkused ja nende kasutamine- aegumine, puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed;
– leppetrahvid
– töötasu alandamine;
– töölepingus muudatuste tegemine;
– töösuhte lõppemine või lõpetamine, sh hüvitised, sanktsioonid;
jpm

Koolitusel läbinud teavad (õpiväljundid):

– kuidas töölepingut teadlikult või tahtmatult sõlmitakse;
- mis on töölepingueelsetel läbirääkimistel keelatud küsimuste küsimine lubatud viisil;
- kus asub ja mida sisaldab endas töötamise register;
- mis on katseaeg;
- millised on ohukohad töölepingus;
- kuidas liigitatakse puhkuseid ja kuidas neid kasutada sh aegumine, puhkuse ajal tekkinud töövõimetusest teavitamata jätmise tagajärjed;
- mida kujutavad endast leppetrahvid
- mis põhjustel ja kuidas on võimalik töötasu alandamine;
- kuidas on õige viia läbi töölepingus muudatusi;
- mis tingimustel ja kuidas toimub töösuhte lõppemine või lõpetamine, sh hüvitised, sanktsioonid;

Kava:
Loengu teemad on omavahel väga põimitud ja lähevad sujuvalt ühelt teemalt teisele üle. Koolituspäev algab kell 11.00, sisaldab kahte 15 minutilist kohvipausi ja lõppeb 15.15-15.45 toimuva avaliku konsultatsiooniga, kus analüüsitakse ühe või kahe osaleja personaalset lugu, mida saavad ka teised kuulama jääda ja kaasa rääkida.

Osalejatele väljastatakse e-maili teel tunnistus koolitusel osalemise kohta.

Lektor:
TiitKruusalu
METI personaliabi OÜ tegevjuht ja omanik Tiit Kruusalu tutvustab end nii: „Kui reeglina juristidel puudub personalijuhtimise kogemus, siis mina olen tööõigusalaste teadmistega eluaegne personalijuht, mis annab mulle parema võimaluse näha paragrahvide taga inimest nii ühel kui teisel pool lauda.“ Tiit Kruusalu on teeninud avalikus sektoris ja alates 2010.a praktiseerinud erasektoris. Tema motoks on: Töölepingu seadust mitte täitma vaid kasutama! Keeruliseks kippuvate töösuhete lahendamise käigus kasutab ta töölepingu seadust, kui kasulikku tööriista, nähes võimalusi seal, kus mõni teine näeb ainult piiranguid. Selle edukust tõendavad tema klientide jaoks valdavalt soodsa või prognoositud tulemusega lõppenud töövaidlused. Lisaks töövaidlustele pöörab Tiit Kruusalu suurt tähelepanu nende ennetamisele, näidates oma klientidele ette võimalikke ohukohti töösuhetes ja andes juba esimeste ohumärkide tekkides nõu, kuidas ise olukorda kontrolli all hoida. Tema koolitused on kokku pandud arvukate kliendijuhtumite põhjal, millest ta armastab elavaid näiteid tuua. Kuna METI personaliabi OÜ ei ole ennast positsioneerinud koolitusettevõttena, siis on Tiit Kruusalu peamisteks koolituspartneriteks Projektiekspert OÜ, Äripäev AS, Addenda OÜ, Rahvakool OÜ, TK koolituskeskus OÜ, samuti on ta läbi viinud mitmeid sisekoolitusi nii avalikus kui erasektoris Tallinnast Narvani ja Narvast Pärnuni.

Osalustasu: (tasu sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal, tervislikke näkse ja kohvipausi):
– Kiiremate soodushind 99 eurot + km (118,80)*
– Tavahind 129 eurot + km (154,80)
*Soodushind kehtib kuni 21.01.2018, tavahind alates 22.01.2018

Info: elen.elbra@projektid.ee