Konkurss vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise projektide jaoks

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames on Sotsiaalministeerium kuulutanud välja projektikonkursi kodanikeühendustele.

Vaesuse ja sotsiaalse tõrjutuse vastu võitlemise Euroopa aasta raames oleme kuulutanud välja projektikonkursi kodanikeühendustele. Projektikonkursi eesmärk on leida lahendusi vaesusesse sattumise ennetamiseks ja vaesuses elavate inimeste aitamiseks, luua ja arendada koostöövõrgustikke ning õppida üksteise kogemustest. Projektikonkursi laiem eesmärk on edendada kodanikeühenduste, kohalike omavalitsuste ja teiste organisatsioonide koostööd. Samuti, tekitada ühiskonnas nähtavat diskussiooni vaesuse ja tõrjutuse vastu võitlemise, inimeste aktiveerimise, sotsiaalse kaasatuse edendamise, vastutuse ja õiguste üle.

Projektikonkursiga toetatakse projekte 20 000–50 000 krooniga. Projektide esitamise tähtaeg on 19. aprill 2010.Täpsem info Sotsiaalministeeriumi sotsiaalse kaasatuse kodulehel.

Allikas: Eesti Mittetulundusühingute ja Sihtasutuste Liit.