KOIT-kava toetuse saanud hooneid saab lisatoetusega energiatõhusamaks muuta

Kliima- ja Energiaagentuur töötas koos Majandus- ja Kommunikatsiooniministeeriumiga välja toetusskeemi kohalike omavalitsuste investeeringutoetuste kavast (KOIT-kavast) toetust saavate hoonete ehitamiseks või rekonstrueerimiseks energiatõhusamaks.

Toetust võib taotleda hoonete projekteerimiseks, ehitamiseks või rekonstrueerimiseks madala energiakasutusega majade kriteeriumidele vastavaks. Hooned, millele toetust väljastatakse, võivad kasutamise otstarbe järgi olla lasteaiad, koolid, lastekodud, hooldekodud, rehabilitatsioonikodud ja –keskused, rahvamajad, kultuurimajad ja -keskused, sotsiaalmajad, kohalike avalike teenuste keskused ja nende kombinatsioonid.

Eeltaotlusi võtab vastu SA KredEx. Taotlusi võetakse vastu kuni 3. juunini 2010.a (kella 14.00-ni).

Täpsem ülevaade KOIT-kava koostamise protsessist ja selle raames toetust saavatest objektidest on avaldatud Siseministeeriumi kodulehel: http://www.siseministeerium.ee/35930/

Allikas: http://www.mkm.ee/koit-kava-toetus-2/