Programmi Kodanike Euroopa tähtaeg on 3. juunil

3. juunil kl 12-ks Brüsseli aja järgi on võimalus esitada projektitaotlusi programmi Kodanike Euroopa raames. Taotlemiseks on avatud neli meedet:

Sõpruslinnade kodanike kohtumised” raames saavad toetust taotleda peamiselt KOVid ja neid esindavad MTÜd eesmärgiga arendada rahvusvahelist koostööd . Toetussumma on 5000-25 000 eurot, kaasfinantseering pole nõutav.

„Kodanike projektid” on suunatud eelkõige kodanikuühiskonna organisatsioonidele, eesmärgiga edendada kodanike aktiivset osalemist uute ning innovaatiliste lähenemiste kaudu demokraatlikes protsessides nii kohalikul tasandil kui laiemalt Euroopas. Toetussumma on 100 000-250 000 eurot, kaasfinantseering 40%.

„Toetusmeetmed” toetatakse tegevusi, mille eesmärk on parandada projektide üldist kvaliteeti, tutvustada Kodanike Euroopa programmi, selle tulemuslikkust ning stimuleerivad programmi sidusrühmade vahelist koostööd ja võrgustumist. Toetussumma on 30 000- 100 000 eurot, kaasfinantseering  20%.

„Euroopa mäletab” toetatakse projekte, milles edendatakse natsismi ja stalinismi ohvrite mälestust ja küüditamistega seotud materjali arhiveerimist ning säilitamist. Toetussumma on 10 000-100 000 eurot, kaasfinatseering varieerub olenevalt projektist.

KÜSK pakub vabaühendustele käesoleva programmi omaosaluse kaasfinantseerimise toetust kuni 50% ulatuses nii juhtpartnerina projekti elluviivad organisatsioonidele kui ka projektis lihtpartneritena osalevatele organisatsioonidele. Taotlemine toimub eesti või inglise keeles.

Toetatavad  on näiteks järgmised otsesed kulud: personalikulud, reisi-, majutus- ja elamiskulud, seadmete ja tarbekaupade kulu jne. Täpsem info on leitav aadressil http://www.kysk.ee/?s=1378