Avanes kodakondsusinfo levitamist ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist toetav projektikonkurss

Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed (MISA) avas projektikonkursi “Koos on parem”, mille raames toetatakse kodanikeühenduste koostöötegevusi, info levitamist kodakondsuse taotlemise võimalustest ja eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamist. Kolmes osas toimuva konkursi kogueelarve on 287 606 eurot.

Konkursi üldeesmärk on suurendada kodakondsusega inimeste arvu Eestis ning toetada Euroopa kolmandate riikide kodanike kaasamist ja integreerumist Eesti ühiskonda.
Konkursi raames toetatakse tegevusi kolmes osas:
• Kodanikeühenduste koostöötegevused (I osa).
• Info levitamine kodakondsuse taotlemise võimalustest (II osa)
• Eestikeelseks aineõppeks tugimaterjalide väljatöötamine (III osa)

Konkursil saavad toetust taotleda Eestis registreeritud juriidilised isikud. Taotleja saab igale konkursi osale esitada ühe taotluse.

Taotlused tuleb esitada: Integratsiooni ja Migratsiooni Sihtasutus Meie Inimesed, Liimi 1, III korrus, 10621 Tallinn või elektrooniliselt.

Taotluse esitamise tähtaeg on 1. november 2011.

Konkursijuhendi leiab aadressil http://www.meis.ee/kaimasolevad-konkursid?project_id=325