MTÜ Kirderanniku Koostöökojal avaneb taotlusvoor 16. aprillil

MTÜ Kirderanniku Koostöökojas toimub taotlusvoor 16.-22. aprill. Avatud on kõik meetmed: meede 1  Ettevõtluse arendamine ja konkurentsivõime tugevdamine, meede 2 Elukeskkonna parandamine ja meede 3 Kogukonna arendamine ja maine kujundamine.

Piirkond: Kohtla, Toila, Vaivara, Jõhvi, Kohtla-Nõmme vald ja Narva-Jõesuu linn

Meede 2 raames toetatakse kohalikku kultuuripärandit säilitavaid ja arendavaid tegevusi,  avalikuks kasutuseks sotsiaalsete objektide rajamine ja rekonstrueerimine, sh külakeskused, spordiväljakud, külaplatsid, matka-, tervise-või õpperajad jm vaba aja veetmise objektid; soetused ja investeeringud, sh ehitustegevus ning inventari soetamine jne. Maksimaalne toetussumma meetmes on 200 000 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA  10% ja KOV 20%.Meede 1 raames toetatakse turundustegevusi, investeeringuid seoses uute tehnoloogiate ja lahendustega, ehitustegevust, teostatavus- ja tasuvusuuringuid, äriplaani koostamist jne.  Taotlejad: ettevõtted, MTÜ, SA, KOV. Maksimaalne toetussumma meetmes on 200 000 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA  10% ja KOV 20%.

Meede 3 raames toetatakse piirkonna tutvustamisega seotud info-ja reklaammaterjali koostamist ja väljaandmist, koolituste ja infopäevade korraldamist, avaliku-või mittetulundussektori tegevustega seotud kodulehtede loomine, parandamine ning teavituskampaaniate korraldamine jne.Taotlejad: ettevõtted, MTÜ, SA, KOV. Maksimaalne toetussumma meetmes on 6400 eurot, omafinantseering ettevõtjatele 40%, MTÜ, SA  10% ja KOV 20%.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.kirderannik.ee/ametlik/

Teie projektiideed analüüsib (tasuta) meie kliendihaldur Kai Krashevski. Võtke julgelt julgelt ühendust tel 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee või täitke väike vorm www.projektid.ee/idee.