KIK vooluveekogude seisundi parandamise VI voor

SA Keskkonnainvesteeringute Keskus (KIK) jätkab vooluveekogude seisundi parandamise toetamist ning kuulutab välja VI taotlusvooru projektide rahastamiseks Euroopa Ühtekuuluvusfondist.

Toetuse eesmärk on vooluveekogude ökoloogilise seisundi või selle potentsiaali parandamine. Selle eesmärgi täitmiseks antakse toetust tegevustele nagu
kalapääsude rekonstrueerimine ja rajamine olemasolevale paisule,
lõhelaste sigimis- ja noorjärkude kasvualade renoveerimine ja rajamine jõgedes.

Aga ka kalade rännet soodustavate truupide rekonstrueerimine, rännet takistavate paisude või paisuvarede likvideerimine, sootide avamine ja endiste jõesängide taastamine. Samuti olemasolevale maaparandussüsteemi eesvoolule või ühiseesvoolule settebasseinide ja lodude rajamine, koprapaisude likvideerimine, kaldapuistu mosaiiksuse kujundamine ja jõkke varisenud voolutõkete eemaldamine.

Varasemalt on neljas eelnevas vooluveekogude taotlusvoorus toetusi jagatud 26 projektile 9,1 miljoni euro eest. Näiteks on toetatud Kamari paisjärvede kalapääsude rajamist, Leevijõe paisjärvede korrastamist, Põltsamaa linna paisu renoveerimist ning sellele kalapääsu rajamist ja Elva jõe tervendamist.

Välja kuulutatud VI vooru on taotlema oodatud kohalikud omavalitsused, mittetulundusühingud või sihtasutused. Samuti saavad toetust taotleda riigiasutused, äriühingud või avalik-õiguslik juriidilised isikud.

Avatud VI vooru taotluste esitamise tähtaeg on 20. jaanuar 2014.

Täpsem info siin - http://kik.ee/et/uudised/kik-avab-vooluveekogude-seisundi-parandamiseks-vi-toetuste-taotlusvooru

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.