KIK keskkonnaprogrammi taotlusvoor 15. veebruar ja uus esitamise süsteem KIKAS

Keskkonnainvesteeringute Keskus kinnitas keskkonnaprogrammi järgmise vooru tähtajaks 15. veebruari 2011. Uues taotlusvoorus on tulemas kaks muudatust, millest üks on mõnevõrra tavapärasem ehk muutmisel on toetuste jagamist koordineeriv määrus ja finantseerimise kord.

Teine muudatus puudutab taotlemise viisi. Nimelt valmib aasta lõpuks keskkonnaprogrammi uus andmebaas ning tänu sellele läheb keskkonnaprogramm uuest aastast täielikult üle elektroonsele taotlemisele. Uue programmi nimeks on KIKAS (Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteem)

Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli tabeli täitmise, printimise ja postitamise asemel tuleb end sisse logida KIKi süsteemi ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – KIKAS-es läbi viia. See aitab kokku hoida aega, sest projektide menetlemine muutub kiiremaks ning samuti on see tunduvalt keskkonnasõbralikum.

Uus andmebaas avaneb 17. jaanuaril 2011, hetkel on nähtav programmi testversioon.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalike omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-el ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.
Alamprogrammideks on:
• veemajanduse programm;
• jäätmekäitluse programm;
• keskkonnakorralduse programm;
• looduskaitse programm;
• metsanduse programm;
• kalanduse programm;
• keskkonnateadlikkuse programm;
• maakondlik programm.

Lisainformatsioon: www.kik.ee

Projektiekspert OÜ meeskond on läbi aastate KIKi teinud edukaid projekte. Lihtsaim viis oma projekti sobilikkust kontrollida, on võtta ühendust meiega idee testi kaudu www.projektid.ee/idee