Avanes Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Taotlusvoorus toimub taotlemine läbi elektroonilise taotlusprogrammi KIKAS (Keskkonnainvesteeringute Keskuse Andmesüsteem). Taotlejale tähendab see seda, et tavapärase Exceli tabeli täitmise, printimise ja postitamise asemel tuleb end sisse logida KIKi süsteemi ning oma toimingud – nii taotlemine kui ka hilisemad protseduurid – KIKAS-es läbi viia. See aitab kokku hoida aega, sest projektide menetlemine muutub kiiremaks ning samuti on see tunduvalt keskkonnasõbralikum.

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.

Alamprogrammideks on:
• veemajanduse programm;
• jäätmekäitluse programm;
• keskkonnakorralduse programm;
• looduskaitse programm;
• metsanduse programm;
• kalanduse programm;
• keskkonnateadlikkuse programm;
• maakondlik programm.
• merekeskkond
• atmosfääriõhu kaitse
• maapõu

Lisainformatsioon: www.kik.ee

Projektiekspert OÜ meeskond on läbi aastate KIKi teinud edukaid projekte. Lihtsaim viis oma projekti sobilikkust kontrollida, on võtta ühendust meiega idee testi kaudu www.projektid.ee/idee

Viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

  • Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur (7 531 520 kr), KA Vaiko AS
  • Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 3 532 412 kr, KA Vaiko AS
  • Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 4 900 285 kr, AS ELME
  • AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 3 042 850 kr, AS ELME