KIK AVAS JÄÄTMETE TAASKASUTAMISE PROJEKTIDE RAHASTAMISEKS UUE TAOTLUSVOORU

KIK avas kuuenda taotlusvooru jäätmete taaskasutamise projektide toetamiseks. Euroopa Liidu Ühtekuuluvusfondist (ÜF) rahastatava vooru eelarveks on 2 miljonit eurot, mis jaguneb kahe toetussuuna vahel. Taotluste esitamise tähtaeg on 18. veebruar 2014.

Taotlusvooru eelarvest on 1,6 miljonit eurot suunatud Eestis registreeritud äriühingutele liigiti kogutud jäätmete taaskasutamiseks. Sinna alla kuuluvad bio-, ehitus-ja lammutus-, tekstiili-, klaasi-, paberi-, papi-, metalli-, plast- ja ka rehvijäätmed. Samuti saavad äriühingud taotleda raha jäätmete korduskasutussüsteemide väljaarendamiseks, ettevõtte tootmisprotsessis tekkinud jäätmete töötlemiseks ning põlevkivituha kuivalt ärastamise ja säilitamise tehnoloogiate arendamiseks. Oodatud on ka projektid tootja vastutusega seotud jäätmete liigiti kogumise süsteemide arendamiseks ning kaevandamisjäätmete taaskasutamiseks.

Kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud saavad taotleda toetust jäätmejaamade rajamiseks. Selleks on eelarves ettenähtud 0,4 miljonit eurot.

Antud taotlusvooru eelarve on varasematega võrreldes oluliselt väiksem; vahe eelmise vooruga on lausa kümnekordne.

Kokku on KIK seni läbi viidud viie taotlusvooruga jäätmete taaskasutusse suunanud ligi 26 miljonit eurot. Toetatud on 35 projekti.

Kõik huvilised on oodatud Tallinna teabepäevale, 16. jaanuaril 2014, kus tutvustatakse meetmest taotlemise korda ning vastatakse tekkinud küsimustele. Täpsem info teabepäeva toimumisaja ja teemade kohta avaldatakse lähinädalatel KIKi kodulehel.

KIK hoiab tervet elukeskkonda, väärtustab puhast loodust ning säästvat arengut. Juhtiva keskkonnaabi ja -investeeringute suunajana rahastab KIK erinevaid keskkonnaprojekte Eesti keskkonnatasudest laekuvast rahast, CO2 kvoodimüügi tuludest ning Euroopa Liidu struktuurifondidest. Lisaks pakub KIK võimalust taotleda sihtotstarbelist laenu keskkonnaprojektide elluviimiseks. Kokku on KIKist kolmeteistkümne aastaga toetust saanud üle 16 tuhande projekti.

 

http://kik.ee/et/uudised/kik-avas-jaatmete-taaskasutamise-projektide-rahastamiseks-uue-taotlusvooru

Omame pikaajalist kogemust keskkonnateemaliste projektide koostamisel – viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

– Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000 eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
– Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur, KA Vaiko AS
– Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 225 762 eur, KA Vaiko AS
– Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 313 185 eur, AS ELME
– AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 194 474 eur, AS ELME

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.