Keskkonnainvesteeringute Keskuse keskkonnaprogramm

Keskkonnaprogramm jaguneb mitmeteks alamprogrammideks, mille raames on võimalik keskkonnaalastele projektidele toetust küsida kohalikel omavalitsustel, keskkonnakaitsega seotud organisatsioonidel, MTÜ-del ja sihtasutustel, äriühingutel ning teadus- ja haridusasutustel.

Tähtaeg projektide esitamiseks on 26. märts 2012.a.

Alamprogrammideks on:
• veemajanduse programm;
• jäätmekäitluse programm;
• keskkonnakorralduse programm;
• looduskaitse programm;
• metsanduse programm;
• kalanduse programm;
• keskkonnateadlikkuse programm;
• maakondlik programm;
• merekeskkond;
• atmosfääriõhu kaitse;
• maapõu.

Lisainformatsioon: www.kik.ee

Projektiekspert OÜ meeskond on läbi aastate KIKi teinud edukaid projekte. Lihtsaim viis oma projekti sobilikkust kontrollida, on võtta ühendust meiega idee testi kaudu www.projektid.ee/idee

Viimati sai meie meeskond KIKist toetust järgnevatele projektidele:

  • Puusöe peenfraktsiooni briketeerimisliini rajamine 100 000  eur, Barbetec OÜ (meede “Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine”)
  • Olgina aleviku Tiigi ja Metsa tn vee- ja kanalisatsioonivõrkude ning reoveepumpla rajamine 481 351 eur (7 531 520 kr), KA Vaiko AS
  • Sinimäe kanalisatsioonivõrgu rajamine 3 532 412 kr, KA Vaiko AS
  • Reoveekanalisatsiooni renoveerimine Balti Laevaremonditehase territooriumil 4 900 285 kr, AS ELME
  • AS BLRT Grupp Balti Laevaremonditehase veepuhastusseadme ehitus 3 042 850 kr, AS ELME