EASi kasvutoetusega toetavate kulude ring on laienenud

Alates 9.juulist 2012.a saab EASi kasvutoetuse abil toetust ka spetsialisti või müügijuhi palgakulude katmiseks.  Toetuse korra järgi on abikõlbulikud töötasu kulud juhul kui tähtajatu töölepinguga luuakse uus täistööajaga töökoht, mille ühe kalendrikuu töötasu on kogu projektiperioodi jooksul ja 12 kuud peale projektiperioodi lõppu vähemalt 1400 eurot kalendrikuus. Töötajaga seotud maksud peavad laekuma Eestisse. Loodavat töökohta ei tohi ettevõttes olla olnud viimase 12 kalendrikuu jooksul enne taotluse esitamist ning isik, kelle töötasu finantseerimist taotletakse, ei tohi olla olnud toetust taotleva ettevõtjaga seotud vähemalt 12 kuud enne projektiperioodi algust töölepingu, töövõtulepingu, käsunduslepingu või muu võlaõigusliku lepingu alusel. Toetatakse järgmiste töökohtade loomist:

  • müügijuhid, kellel on vähemalt aastane kogemus ettevõtja ekspordimüügi juhtimisel, mille tulemusena on käivitatud eksport sihtriiki;
  • spetsialistid, kellel on vähemalt aastane kogemus uue toote väljatöötamisel ja turuletoomisel.

Kasvutoetuse tutvustus  on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/alustavale-ettevotjale/eas-i-lahendused-ja-toetusvoimalused/kasvutoetus/ueldist ning kasvutoetuse programmi kord aadressil http://www.eas.ee/images/doc/ettevotjale/alustamine/start/kasvuprogramm.pdf

Stardi- ja kasvutoetuse kokkuvõtlik info http://blog.projektid.ee/stardi-ja-kasvutoetuse-muudatus/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.