Kas VKEde toetuse taotlemine on raskendatud?

ELis on koostamisel väikeettevõtluse akt (Small Business Act) ning on alustatud vastava konsultatsiooniga. Üks teemadest puudutab ka väike- ja keskettevõtte mõistet.  

Soovitakse teada, kas kehtiv VKE (väike- ja keskettevõtte) definitsioon on takistanud toetusi saamast. (VKE on ettevõte, mis annab tööd kuni 250 inimesele ning mille aastakäive ei ületa 50 miljonit eurot või aastabilansi kogumaht ei ületa 43 miljonit eurot.)

Küsitlusele saab vastata Kaubandus-Tööstuskoja kodulehel http://www.koda.ee/?id=44382 (eestikeelne tutvustus) või

http://ec.europa.eu/yourvoice/ipm/forms/dispatch?form=SBAeurope&lang=en