Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine

Jäätmete kogumise, sortimise ja taaskasutusse suunamise arendamine

Kuni 8. detsembrini on Keskkonnainvesteeringute Keskuselt võimalik taotleda toetust järgnevateks tegevusteks:

1.    jäätmekäitluskeskuse, jäätmejaama või ümberlaadimisjaama rajamiseks;

2.    liigiti kogutud biojäätmete taaskasutamiseks;

3.    jäätmete, mille taaskasutamise osas on kehtestatud sihtarvud, ringlussevõtu arendamiseks.

Toetust saavad taotleda:

•     punktis 1 toodud tegevusteks kohalike omavalitsuste üksuste poolt asutatud juriidilised isikud;

•     punktis 2 ja 3 toodud tegevusteks Eestis registreeritud äriühingud.

Toetuse määr oleneb taotlejast ja tegevusest milleks toetust küsitatakse. Toetuse määr jääb vahemikku 40% – 85%. Taotletavale summale piiranguid seatud ei ole.

Lisaks taotlusdokumentidele peab taotleja esitama veel projekti teostatavusuuringu, projekti majandus- ja finantsanalüüsi ja keskkonnamõju hindamise aruande kokkuvõte koos järeldustega, kui seadus sätestab selle vajalikkuse projekti elluviimiseks või projekti keskkonnamõju eelhinnangu,

Lisainfo: www.kik.ee

Projektiekspert OÜ aitab taotlusi koostada. Hinnapäringu projekti kirjutamise kohta saate teha siin: www.projektid.ee/hinnapakkumine_projekt, idee sobivust konkursile saate TASUTA testida siin: www.projektid.ee/idee. Võtke ühendust meie kliendihalduri/projektispetsialistiga – Tanel Käbin 626 3236, kliendihaldur@projektid.ee.