Interreg Kesk-Läänemere programm

Kesk-Läänemere programmi (sh Lõuna-Soome ja Eesti allprogrammi ning saarte ja saarestike allprogrammi) järgmine taotlusvoor on avatud 15.09 – 15.10.2009.

Aastatel 2000-2006 programmi Interreg III A raames toimunud piiriülene koostöö jätkub aastatel 2007-2013 eesmärgi “Euroopa territoriaalne koostöö” raames.

Kesk-Läänemere programm keskendub vähemalt kahest liikmesriigist pärit partnerite koostööle kogu programmipiirkonnas (k.a. piirnevad alad), hõlmates Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG IIIA ja Skargarden INTERREG IIIA alasid, millele lisanduvad uued piirkonnad Rootsis ja Lätis.

Programmi visioon on luua globaalselt tunnustatud, dünaamiline, jätkusuutlik ning konkurentsivõimeline piirkond, mis on atraktiivne äritegevusele ja turistidele ning kus inimesed tahavad elada, töötada ja investeerida.

Lisaks n-ö temaatilisele põhiprogrammile sisaldab Kesk-Läänemere programm kaht allprogrammi:
Lõuna-Soome ja Eesti allprogramm (Southern Finland – Estonia sub-programme, SFE), mis keskendub kahepoolsele koostööle nimetatud Eesti ja Soome piirkondade vahel (kaasa arvatud Eesti ja Soome piirnevad alad); see allprogramm jätkab praeguse programmi Lõuna-Soome ja Eesti INTERREG III A raames alustatud koostööd;

Saarestike ja saarte allprogramm (Archipelago and Islands sub-programme, AI), mis keskendub saarte probleemidele ja saarte arendamisele vähemalt kahest liikmesriigist / Ahvenamaalt pärit partnerite koostöö kaudu kogu programmipiirkonnas. Allprogramm jätkab ja laiendab praeguse programmi Skargarden INTERREG IIIA raames alustatud koostööd. Üldiseks põhimõtteks abikõlblike piirkondade määratlemisel on saarte olemasolu piirkonnas.

Programmi ühised prioriteedid on:

turvaline ja tervislik elukeskkond
majanduslikult konkurentsivõimeline ja innovaatiline regioon
atraktiivsed ja dünaamilised kogukonnad
Prioriteetide fookused erinevad programme kolme struktuuriosa lõikes. Prioriteete võrdlev tabel avaneb siit.

Kesk-Läänemere programmi kaasfinantseeritakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest aastatel 2007-2013 kokku 102,1 miljoni euroga. Eesti kasusaajate jaoks on omafinantseerimise määr vähemalt 15% abikõlblikest kuludest.

Allikas: http://www.siseministeerium.ee/?id=31800