Õppige projekte kirjutama internetipõhisel koolitusel!

Projektiekspert OÜ avab novembris 2009 internetipõhise projektikirjutamise kursuse.

Veebikursus sisaldab projekti kirjutamise teooriat: põhimõisteid ja alustalasid, näiteid fondidelt, aktuaalsetelt konkurssidelt, ja praktikat: õige „projektikeelse“ väljenduse katsetamist, enda projektialaste teadmiste kontrollimist, võimalust konkreetsetele küsimustele vastust saada.

Käsitletavad teemad on järgmised:

• Rahastajaga suhtlemine, sobivus, projektiidee analüüs
• Mida teha, et projekt kindlasti aia taha läheks. Ohud, vead.
• Aktuaalsed projektikonkursid
• Eelarve
• Lisadokumendid
• Korrektne vormistus, esitamine
• Aruandlus pärast rahastuse saamist
• Näiteid halvasti vormistatud, sõnastatud projektidest

Esimesele 50 registreerujale teeme kursuse avanemisel ainukordse sooduspakkumise hinnaga 1 775.- krooni (koos km-ga 2 130.-).

Selleks, et jõuda 50 hulgas end registreerida, tasub praegu kohe eelregistreerimise ankeet täita. Selle alusel teavitame kursuse avanemisest.

Millised on veebikursuse eelised?

• Projektiekspert OÜ-l on pikk projektikirjutamise grupikoolituste korraldamise kogemus, aga nii praktilisena kui me seda ka teha ei püüaks, soovivad osalejad alati veel rohkem projekti kirjutamist proovida ning otsest tagasisidet saada.

• Veebikursusel on võimalik osaleda Teile sobival ajal, kohast, grupi täituvusest ja grupikaaslaste tasemest sõltumata.

• Veebikursus sisaldab projekti kirjutamise teooriat: põhimõisteid ja alustalasid, näiteid fondidelt, aktuaalsetelt konkurssidelt, ja praktikat: õige „projektikeelse“ väljenduse katsetamist, enda projektialaste teadmiste kontrollimist, võimalust konkreetsetele küsimustele vastust saada.

Keda veebikursusele ootame?

Eelteadmisi projekti kirjutamisest vaja ei ole. Aga kui olete mõne projekti juba kirjutanud, siis saate kindlasti oma oskustele täiendust, et projektide edukuse tõenäosust veelgi suurendada.

Kursusele ootame eelkõige tegusaid inimesi avalikust sektorist ja mittetulundussektorist – kõiki ühiskondlikult ja tööalaselt aktiivseid kodanikke!

Koolitusmaterjalid on koostatud kohalikust, meie oma Eesti projektimaastikust lähtuvalt. Materjalid pani kokku Markus Alfred Kõiv – 12 aastat projektikirjutamisega tegelenud sotsiaaltöö magister, Projektiekspert OÜ juhataja ja koolitaja, kellel on muuhulgas ka mitmeaastane Tallinna Ülikooli projekti rahastamise teemalise loengusarja lugemise kogemus.

Projektiekspert OÜ projekte on heaks kiitnud näiteks KIK, KÜSK, AEF, Innove, EAS jt rahastajad ning neid väärtuslikke kogemusi soovimegi jagada.

Projektikirjutamise veebikursus ei ole ülevaade projekti juhtimisest, samuti pole see äriplaanide ega finantsprognooside koostamise kursus.

Lähem info koolitus@projektid.ee