SA Innove avas taotlusvooru ettevõtetele

SA Innovel  avanes väiksematele äriühingutele ja FIEdele suunatud taotlusvoor Euroopa Sotsiaalfondi meetmes “Tööelu kvaliteedi parandamine”. Välja on võimalik jagada 738 932 eurot. Vooru raames toetatakse ettevõttes riskianalüüsi läbiviimist, mis sisaldab töökeskkonna ohutegurite (nt. müra, vibratsioon, tolm) parameetrite mõõtmist, lisaks on võimalik suunata töötajaid projekti raames ka vajadusel tervisekontrolli.
Projektitaotlusi on oodatud esitama kuni 49 töötajaga Eesti äriregistris registreeritud äriühingud või füüsilisest isikust ettevõtjad. Toetust antakse ühele projektile minimaalselt 1000 eurot ning maksimaalselt 10 000 eurot. Taotleja peab omalt poolt panustama vähemalt 30 % omafinantseeringut. Projekti kestus võib olla kuni 9 kuud.

Taotlusi  võetakse vastu kuni taotlusvooru eelarve vabade vahendite lõppemiseni, kuid mitte hiljem kui 2013. aasta 30. juunini.

Taotlusdokumentatsioon ja täiendav teave on leitav SA Innove koduleheküljelt: www.innove.ee/struktuuritoetused/taotlusvoor