Kasuta parimate spetsialistide nõu ilma omafinantseeringuta — EASi innovatsiooniosaku toetus

EASil on jätkuvalt toimiv väikese ja keskmise suurusega Eesti ettevõtjatele suunatud innovatsiooniosaku toetus, mille peamiseks eesmärgiks on koostöös disainilahenduse pakkuja, kõrgkooli, katselabori või intellektuaalomandi eksperdiga välja töötada disainilahendus, uurida innovaatilisi lahendusi arengutakistustele, katsetada uusi materjale, koguda teadmisi tehnoloogiate kohta, teha uuringuid intellektuaalomandi andmebaasides jpm.

Toetust saad taotleda järgmisteks kulutusteks:

  • toote- või teenuse arenduse alased konsultatsioonid;
  • töökorralduse, tootmis- või tehnoloogiaalane nõustamine;
  • IT-, tehnoloogiliste- ja tehnoloogilise tootmiskorralduse lahenduste väljatöötamine ning juurutamine;
  • insener- ja disainilahenduste väljatöötamine ja juurutamine;
  • teostatavus- või tasuvusuuringute läbiviimine;
  • metroloogia, standardiseerimise ja sertifitseerimise alased konsultatsioonid;
  • vastavus- või tootearenduskatsetuste läbiviimine;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase õiguskaitse nõustamine;
  • patendi-, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse alase uuringu ja infootsingu teostamine;
  • patendi, kasuliku mudeli või tööstusdisainilahenduse registreerimine.

Taotleja saab toetust 4000  eurot projekti kohta või  kuni 16 000 eurot ühistaotluse korral (aga mitte rohkem kui 4000 eurot iga kaastaotleja kohta).  Ühe taotluse raames saab teenust hankida ühelt või mitmelt teenuseosutajalt. Omafinantseering pole nõutud. Täpsem info on leitav aadressil http://www.eas.ee/et/ettevotjale/innovatsioon/innovatsiooniosakud/uldist .

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Kai Krashevski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.