Innovaatiline Kool 2011

Tiigrihüppe Sihtasutus kuulutab üldhariduskoolidele välja konkursi Innovaatiline Kool 2011, mille raames toetatakse koolides läbiviidavaid infotehnoloogiavaldkonna arendusprojekte.

Konkursile saab toetuse taotlusi esitada tegevustele, mille käigus valmib uus terviklik IKT teenus, lahendus, süsteem vms. Projektide hindamisel arvestatakse nende innovaatilisust, samuti peab konkursile esitatav ettevõtmine toetama uue õppekava läbivate teemade tehnoloogia ja innovatsioon käsitlemist.
Taotlusesse võivad kuuluda kõik innovaatilise projekti elluviimiseks vajalikud IKT kulutused, sh riistvara, tarkvara, võrguehitus, võrguseadmed, projektijuhtimise tasu, koolituskulud, õppematerjalide või õpitarkvara loomine jne.

Konkursil võivad osaleda kõik munitsipaal-, riigi – ja eraomanduses olevad üldhariduskoolid. Projektis on vajalik koolipidaja/omanikupoolne omafinantseering vähemalt 50% taotletavast summast. Konkursi kogueelarve on 19,000 EUR.
Taotluste esitamise tähtaeg on 1. september 2011.
Lisainfo: http://www.tiigrihype.ee/?op=body&id=353

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie projektispetsialist-kliendihaldur Tanel Käbini poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse. Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee. Võite võtta kasvõi kohe ühendust 626 3236 või kliendihaldur@projektid.ee.