Testi ideed tasuta enne teenuse tellimist

Vastame 4 tööpäeva jooksul. Selle ankeedi eesmärk on aidata Teil teostada oma projektiidee. Teeme Teie projektiideele esmase analüüsi tasuta (sh võimalike allikate leidmine). Kui idee, taotleja, kulutused jms vastavad rahastaja(te) tingimustele, saame abistada projekti koostamisega. Projektiekspert OÜ meeskonna koostatud projekte on rahastanud näiteks (sh struktuurifondid): fondid_2_projektiekspertEuroopa Liidu toetuste uus periood on 2014-2020. Eesti osa järgmise seitsme aasta eelarves on 5,89 miljardit eurot, mis on 907 miljonit eurot rohkem kui see oli 2007-2013 eelarveperioodil.