Omavalitsused saavad toetust taotleda hoolekandeteenuste pakkumiseks

Toetuse eesmärk on

  • tööealise inimese hoolduskoormuse vähendamine ning tööturule sisenemise või tööturul jätkamise toetamine või

  • tööealise erivajadustega inimese toimetuleku toetamine tööturule sisenemise või tööturul jätkamise võimekuse suurendamiseks.

Toetust on oodatud taotlema kohalike omavalitsuste üksused või maakondlikud omavalitsuste liidud. Projektis võib partneriks olla kohaliku omavalitsuse üksus, maakondlik omavalitsuste liit, juriidiline isik, FIE, valitsusasutus või selle hallatav riigiasutus. Kohaliku omavalitsuse üksus peab projekti kaasama partnerina vähemalt ühe kohaliku omavalitsuse üksuse ja maakondlik omavalitsuste liit vähemalt 50% liitu kuuluvatest üksustest.

Toetust saab taotleda projektile, mille elluviimisega arendatakse ja osutatakse järgmisi hoolekandeteenuseid omaette või kombineerituna:

1. koduteenus;

2. tugiisikuteenus;

3. isikliku abistaja teenus;

4. väljaspool kodu osutatav üldhooldusteenus – päevahoiu- või intervallhooldusteenus.

Toetuse minimaalne summa projekti kohta on 50 000 EUR ja maksimaalne summa 225 000 EUR. Kui toetatavad tegevused toimuvad ühe maakonna ulatuses, kus partneritena on kaasatud vähemalt 50% kohaliku omavalitsuse üksustest, on toetuse maksimaalne summa 375 000 eurot projekti kohta. Toetuse osakaal on kuni 85% abikõlblikest kuludest.

Taotlusvoor on avatud 1. augustist kuni 31. oktoobrini 2016. Taotlusvooru viib läbi SA Innove.

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti Indrek Naruski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.