Hiidlaste Koostöökogu rahastamine kinnitatud aastateks 2011-2013

Põllumajandusminister kinnitas 7. Oktoobril oma käskkirjaga LEADER tegevusgruppide rahastamise aasteteks 2011-2013. Rahastamise valem on järgmine: 20% kogu rahastusest jagati tegevusgruppide vahel võrdselt; 46% oleneb tegevuspiirkonna elanike arvust; 23% oleneb tegevuspiirkonna pindalast; üksikisiku tulumaksu osa on 9% ja 2% annab juurde saarelisus.

Artikkel on täies mahus kättesaadav Hiidlaste Koostöökogu kodulehelt.