Haldusvõimekuse suurendamise III taotlusvoor

“Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna “Suurem haldusvõimekus” III TAOTLUSVOORU tähtaeg on 5. oktoobril 2009.

„Avalike teenistujate, kohalike omavalitsuste ja mittetulundusühingute töötajate koolitus ja arendamine“ määruse raames oodatakse taotlusi järgmistesse alameetmetesse:

“Organisatsiooni arendamine“
„Stažeerimisprogramm“.

Taotluste esitamise tähtaeg on 5. oktoober 2009. a.

Taotlusi oodatakse kas paberil allkirjastatult või elektroonselt digitaalallkirjaga aadressil:

Riigikantselei
struktuuritoetuse talitus
Rahukohtu 1
Tallinn 15161

või e-posti aadressil: haldusmeede@riigikantselei.ee

Taotlusvooru rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondist

Allikas: Avaliku teenistuse veeb