Taotlusvoor haldusvõimekuse parandamiseks

Riigikantselei kuulutab avatuks „Inimressursi arendamise rakenduskava“ prioriteetse suuna „Suurem haldusvõimekus“ IV TAOTLUSVOORU organisatsiooni  arendamise ning stažeerimisprogrammi toetusskeemide raames.

Toetuse andmise eesmärgiks on riigi- ja kohalike omavalitsuse üksuste haldusvõimekuse suurendamine. Projekte rahastatakse kuni 85% ulatuses Euroopa Sotsiaalfondist.

Taotlusvooru raames on hea võimalus esitada taotluseid näiteks järgmistele teemadele:

  • organisatsiooniülestele koolitus- ja arendusprojektidele,
  • täienduskoolituste projektidele juhtimisega seotud valdkondades,
  • juhtimis- ja koostöövõimekust edendavatele projektidele,
  • avalike teenistujate ameti- või erialasteks stažeerimisteks välisriikides.

Taotluste esitamise tähtpäev on 15. veebruar 2010.

29. jaanuaril, algusega kell 15.00, toimub Tallinnas, Euroopa Liidu Maja Infokeskuses (Rävala 4), taotlusvooruteemaline infopäev.

Täpsemad taotlemistingimused leiate avaliku teenistuse veebist.