Intensiivkoolitus rahastusvõimalustest MTÜ ja avaliku sektorile

Koolituse edukas läbimine annab Sulle selge ülevaate rahastajatest, vajalikud nipid taotluste kirjutamiseks ja vigade vältimiseks.

01. oktoober 2014 
Hotell Dzingel (Männiku tee 89, Tallinn)

Sihtgrupp: Koolitus sobib Sulle, kui lööd kaasa MTÜ tegevuses või tegutsed avalikus sektoris ning soovid leida oma tegevusele rahastust.

Tutvustus: Koolituse peaeesmärk on tutvustada kõiki tähtsamaid fonde, millest raha taotleda ning jagada olulisi nüansse ja kasulikke nippe, mis projekti läbimineku tõenäosust suurendavad. Koolitusel räägitakse ka projektikirjutamise ohtudest ja vigadest.

I Ülevaade rahastusvõimalustest:
Koolituse käigus tutvustatakse rahastusvõimalusi ja nende nõudeid konkreetsete näidete põhjal, õpetades lisaks väikseid nippe, mida rahastajad oma programmi määrustes / tutvustuses / nõuetes ei esita, kuid millest võib sõltuda taotluste õnnestumine.
Jaotusmaterjalid sisaldavad üle 20 mittetulundus- ja avalikule sektorile suunatud konkursi lühikirjelduse. Pärast rahastusvõimalustega tutvumist saavad osalejaid uusi teadmisi kasutada ja kinnistada praktilise ülesandega.
Koolitusel saad teada lähemalt näiteks järgmiste konkursside kohta. Jagame ka oma kogemusi ning too me näiteid rahastatud projektidest.

– Kultuuri toetused (Kultuurkapital, Rahvakultuuri fond, Hasartmängumaksu Nõukogu)
– Koostööprojektid (Põhjamaade Ministrite Nõukogu toetused ja territoriaalse koostöö programmid)
– MEIS
– Kodanikuühiskonna Sihtkapitali toetused (KÜSK) erinevad toetused (reisitoetus, heade ideede programm, vabaühenduste arenguhüppe taotlusvoor, kohaliku omaalgatuse program jne)
– Riskigruppide toetuseks suunatud toetused (SA Dharma, Päikeselille fond)
– Noortele suunatud toetused (Erasmus+)
– SA Archimedes
– Regionaaltoetused (EAS, PRIA, LEADER)
– Keskkonnatoetused (KIK)
– EMP ja Norra finantsmehhanismi toetused

II Projekti koostamine:
 Koolituse teine pool keskendub projektitaotluste koostamisel ettetulevatele ohtudele ja vigadele ning erinevatele nippidele, mis võivad määrata projekti rahastuse saamise.

Koolitajad:

markus_koivMarkus Alfred Kõiv – 14 aastat projektikirjutamisega tegelenud sotsiaaltöö magister, Projektiekspert OÜ juhataja ja koolitaja, kellel on muuhulgas ka mitmeaastane Tallinna Ülikooli projekti rahastamise teemalise loengusarja lugemise kogemus.

 

Heidy Eskor-Kiviloo – omandas Tampere Ülikooli ja Tartu Ülikooli ühimagistrantuuris rahvusvahelistes suhetes ja poliitikateaduses magistrikraadi. On töötanud EBS Juhtimiskoolituse Keskuses rahvusvaheliste projektide koordinaatorina ja Eesti Kunstiakadeemias arendusosakonna juhina. Tegelenud vabatahtlikuna erinevate projektidega ning osa-ajaliselt hariduslike erivajadustega laste nõustamiskeskuse loomisega jpm.

Ajakava:

11.00-11.30 Kuidas välja selgitada, kas minu idee sobib fondile? Suhtlemine rahastajatega.
11.30-13.00 Fondide tutvustus – millised konkursid on hetkel avatud MTÜ-dele ja avalikule sektorile?
13.00-13.30 Kohvipaus
13.30-14.00 Ohud ja vead projektides
14.00-15.00 Boonusteema – fundraising
NB! Kava võib täieneda.

Osalustasu:
Põhipakett (sisaldab koolitust, jaotusmaterjali paberkandjal ja kohvipausi):
– Kiiremate soodushind 65 eurot + km (kehtib kuni 17.09.14).
– Tavahind 78 eurot + km.

Tulge koos! Ühest asutusest tulijatele kehtib alates teisest osalejast 20% soodustus, mis lisandub ka kiiremate soodushinnale.

Materjal: Koolitusele lisaks on mõistlik fondide hingeelu tundmaõppimiseks hankida põhjalik projektikirjutamise materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele? (24.17 eurot + km)