Finantsprognooside intensiivkoolitus september Tallinn 6h

Oled finantsprognooside koostamisega kimpus? Tunneksid end kindlamalt, kui saaksid olulisemad nüansid asjatundjaga koos läbi käia? Meil on Sulle lahendus!

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4.

Aeg: 20. september 2016 
Koolituse kestvus: 12:00-17:00

12.00-13.30 Sissejuhatus äriplaani finantsosa koostamisse – finantsprognooside koostamise põhimõtted ja loogika tutvustus.
13.30-13.45 Kohvipaus (pirukad, suupisted, kohv, tee)
13.45-15.15 Isegenereeruvate finantsprognooside tabelid: Müügiprognoos, rahakäibe, bilansi ja kasumiprognoosid – millest need koosnevad, kuidas ja milleks neid koostada. Praktiline töö oma finantsprognoosidega
15.15-15.30 Kohvipaus (puuviljad, suupisted, kohv, tee)
15.30-17.00 Finantsanalüüsi meetodid – kuidas hinnata ning analüüsida finantsprognoose? Mida need meile näitavad? Suhtarvud. Tasuvuspunkt. Kuidas neid arvutada ja mida näitavad. Näited ja ülesannete lahendamine.

Sihtgrupp: Koolitus on Sinule, kui oled kaalumas, kas Sinu tulevane äri tasub ära, oled koostamas enda ettevõttele finantsprognoose (enda jaoks, investorile, pangale, toetuse taotlemiseks vms) valmistud EASi starditoetuse taotlemiseks, plaanid teha finantsprognoose oma äriplaanile või muule projektile.

Koolituse tutvustus Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest finantsaruannetest ning fookusgrupp äriplaan ettevõtluskoolitus projektiekspertnendevahelistest  seostest. Käsitleme üldiselt finantsplaneerimise põhimõtteid ja teeme läbi näidisülesande, et paremini aru saada numbrite liikumisest isegenereeruvate finantsprognooside tabelites. Seletame põhjalikult lahti EAS-i isegenereeruvate finantsprognooside kujunemise ja aitame personaalselt just Sinu numbrid õigeks sättida. Päeva teises poole toimub töö  väikestes gruppides oma lähteandmetega ning igaühel on võimalus saada  abi  nii oma numbrite sisestamisel  kui ka saadud  finantsaruannete analüüsimisel.

Õpiväljundid:

 • koolitatav mõistab ettevõtte finantskavandamise ja finantsjuhtimise teoreetilisi aluseid;
 • on kursis ettevõtte finantskavandamise põhiliste tööriistadega: kasumilävi, tasuvusaja arvutamine, oskab kasutada lihtsamaid valemeid;
 • oskab analüüsida tulemusi ning teha sealt järeldusi ettevõtte finantsplaneerimisel.

Finantsprognoosimine 3 h

 • Sissejuhatus äriplaani finantsosa koostamisse – finantsprognooside koostamise põhimõtted ja loogika tutvustus:
 • Müügiprognoos – millest koosneb müügiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Kasumiprognoos – millest koosneb kasumiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Rahakäibe prognoos – millest koosneb rahakäibe prognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Bilansi prognoos – millest koosneb bilansiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada.

Finantsprognooside analüüs 3 h

 • Finantsprognooside koostamine
 • Finantsprognooside analüüsi meetodid – milleks ja kuidas hinnata ning analüüsida finantsprognoose? Mida nad meile näitavad?
 • Suhtarvud ja nende arvutamine – mis on suhtarvud? Kuidas neid kasutada ja analüüsida?
 • Tasuvusanalüüs – mida näitab tasuvuspunkt? Kuidas seda arvutada?Äriidee tasuvuse hindamine.
 • Ülesannete ja näidete lahendamine.
 • Praktiline töö oma finantsprognoosidega

Selle koolituse plussid analoogsete ees:

 • Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu ideid
 • Jagame oma kogemusi ning toome näiteid
 • Pärast koolitust on võimalik lektoriga kokku leppida individuaalne (tasuline)  konsultatsioon
 • Koolituse tulemusena oskad koostada EASi finantsprognoose
 • Koolitaja poolt on Sulle kasutamiseks arvuti

KOOLITAJA

Meeli_Vaikjarv_ettevotluskoolitus-ettevõtlustoetusMeeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust
EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel, akrediteeritud konsultant (IV tase). Meeli on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerijana ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Praegu seotud antropoloogia õpingutega Tartu Ülikoolis. Enne konsultanditööd töötanud mitmete ettevõtete pearaamatupidajana.

Osalustasu:

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koolituskaardi koostööpartner.

soodushind koolitusele (kuni 06. september ) on 75+ km (90). Tavahind 95+ km (114).
* individuaalne konsultatsioon: 60 minutit 45€+km (54,00).
* projektikirjutamise materjal: Kuidas kirjutada edukaid projekte fondidele?
Hind 24,17€ +km (29,00)