Finantsprognooside intensiivkoolitus aprill Tallinn (8h)

Koolitus toimub Tallinnas, Endla 4.

Oled finantsprognooside koostamisega kimpus? Tunneksid end kindlamalt, kui saaksid olulisemad nüansid asjatundjaga koos läbi käia? Meil on Sulle lahendus!

Aeg: 23. aprill 2015

Sihtgrupp: Koolitus on Sinule, kui oled kaalumas, kas Sinu tulevane äri tasub ära, oled koostamas enda ettevõttele finantsprognoose (enda jaoks, investorile, pangale, toetuse taotlemiseks vms) valmistud EASi starditoetuse taotlemiseks, plaanid teha finantsprognoose oma äriplaanile või muule projektile.

Koolituse tutvustus

Koolituse eesmärgiks on anda ülevaade peamistest finantsaruannetest ning fookusgrupp äriplaan ettevõtluskoolitus projektiekspertnendevahelistest  seostest. Käsitleme üldiselt finantsplaneerimise põhimõtteid ja teeme läbi näidisülesande, et paremini aru saada numbrite liikumisest isegenereeruvate finantsprognooside tabelites. Seletame põhjalikult lahti EAS-i isegenereeruvate finantsprognooside kujunemise ja aitame personaalselt just Sinu numbrid õigeks sättida. Päeva teises poole toimub töö  väikestes gruppides oma lähteandmetega ning igaühel on võimalus saada  abi  nii oma numbrite sisestamisel  kui ka saadud  finantsaruannete analüüsimisel.

Õpiväljundid:

 • koolitatav mõistab ettevõtte finantskavandamise ja finantsjuhtimise teoreetilisi aluseid;
 • on kursis ettevõtte finantskavandamise põhiliste tööriistadega: kasumilävi, tasuvusaja arvutamine, oskab kasutada lihtsamaid valemeid;
 • oskab analüüsida tulemusi ning teha sealt järeldusi ettevõtte finantsplaneerimisel.

Finantsprognoosimine 4 h

 • Sissejuhatus äriplaani finantsosa koostamisse – finantsprognooside koostamise põhimõtted ja loogika tutvustus:
 • Müügiprognoos – millest koosneb müügiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Kasumiprognoos – millest koosneb kasumiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Rahakäibe prognoos – millest koosneb rahakäibe prognoos, kuidas ja milleks seda koostada;
 • Bilansi prognoos – millest koosneb bilansiprognoos, kuidas ja milleks seda koostada.

Finantsprognooside analüüs 4 h

 • Finantsprognooside koostamine
 • Finantsprognooside analüüsi meetodid – milleks ja kuidas hinnata ning analüüsida finantsprognoose? Mida nad meile näitavad?
 • Suhtarvude ja nende arvutamine – mis on suhtarvud? Kuidas neid kasutada ja analüüsida?
 • Tasuvusanalüüs – mida näitab tasuvuspunkt? Kuidas seda arvutada?Äriidee tasuvuse hindamine.
 • Ülesannete ja näidete lahendamine.
 • Praktiline töö oma finantsprognoosidega

Selle koolituse plussid analoogsete ees:

 • Anname koolitusel ka individuaalset nõu, välkkonsultatsioone või Sinu soovi korral kommenteerime Sinu ideid.
 • Jagame oma kogemusi ning toome näiteid.
 • Koolituse tulemusena oskad koostada EASi finantsprognoose
 • Koolitaja poolt on Sulle kasutamiseks arvuti.

KOOLITAJA

Meeli_Vaikjarv_ettevotluskoolitus-ettevõtlustoetusMeeli Vaikjärvel on üle seitsme aasta töökogemust EAS-is alustavate ettevõtete nõustamisel ja äriplaanide hindamisel, akrediteeritud konsultant (IV tase). Meeli on omandanud kõrghariduse Tallinna Tehnikaülikoolis programmeerijana ning magistrikraadi Tallinna Ülikoolis organisatsioonikäitumise erialal. Praegu seotud antropoloogia õpingutega Tartu Ülikoolis. Enne konsultanditööd töötanud mitmete ettevõtete pearaamatupidajana.

Osalustasu

Projektiekspert OÜ on Eesti Töötukassa koostööpartner.

soodushind koolitusele (kuni 9. aprill) on 69+ km (82,20). Tavahind 89+ km (106,80).

registreerun ettevõtluskoolitusele äriplaan projektiekspert stardiedu