Sildfinantseerimine, laen

Sildfinantseerimine, laen, krediitProjektiekspert OÜ europrojektide teostamise finantspartneriks on AS SEB Pank, mis pakub sildfinantseerimist kuni toetuse laekumiseni ning projekti ülejäänud kulude pikaajalist finantseerimist.

Kõik teie projekti kulud ei pruugi olla abikõlbulikud ehk siis osade kulude katteks ei saa taotleda toetust ega näidata neid ka omafinantseeringuna. Abikõlbulikud kulud on ära määratud seadusandlikes aktides. Toetuse määra aga arvutatakse abikõlbulikest kuludest.

Siinkohal aitab SEB, kes pakub toetuse saajale kuni Euroopa Liidu toetuse laekumiseni sildfinantseerimist ning projekti ülejäänud kulude katteks pikaajalist finantseerimist.

Sildfinantseerimine
Sildfinantseerimist pakub SEB samas mahus Euroopa Liidu toetusega. Pank maksab laenu välja peale seda, kui rakendusüksus on teinud positiivse otsuse projekti toetamise kohta. Laen makstakse tagasi osade kaupa, kui Euroopa Liidu toetus laekub.
Sildfinantseerimine tagab projekti tõrgeteta elluviimise, sest struktuurifondide rahad laekuvad alles peale kuludokumentide esitamist ja heakskiitu rahastaja poolt.

SEB sildfinantseerimine, omafinantseering, järelfinantseering, pikaajaline finantseering
Allikas: SEB

Projekti ülejäänud kulude finantseerimine
Kulud, mida ei kata Euroopa Liidu toetus, võib finantseerida omavahenditest. Kui sellest ei piisa, pakub pank pikaajalist finantseeringut, näiteks investeerimislaen või liising.
SEBst võivad taotleda oma projektidele kaasfinantseerimist kõik füüsilised (FIEd) ja juriidilised isikud (äri- ja mittetulundusühingud, avaliku sektori organisatsioonid).
Taotlus kaasfinantseerimiseks tehakse pangale enne projektitaotluse esitamist rahastajale. Positiivse lahendi korral teeb pank tingliku otsuse, kus on garanteeritud kaasfinantseering projektile juhul, kui see leiab toetust ka struktuurifondidest.
Panga garantiikiri on lisaväärtus projektitaotluse hindamisprotsessis, mis annab rahastajale signaali sellest, et nii projekt kui taotleja on usaldusväärsed SEB finantsanalüütikute silmis.

SEB poole saab pöörduda otse või läbi Projektiekspert OÜ, kelle spetsialistide kaasabil saate esitada pangale konkurentsivõimelise projektitaotluse.

Lähem info: http://www.seb.ee/ariklient/finantseerimine/pikaajalised-laenud/korterelamu-renoveerimislaen/euroopa-liidu-toetusega