Eurorahaga kohtusse

Eesti Päevalehes kirjutatakse, et riik nõuab taastuvenergeetika eestvedajatelt tagasi Phare programmi kaudu eraldatud toetusraha koos viivistega.

Piisas vaid sellest, et korraldada projekti eelarves ettenähtud kohtumine teises kohas, kus algselt planeeritud.

Õnneks ei ole kohtuasjast hoolimata tuuleenergeetika arendajad loobunud eurotoetuste abil projektide korraldamisest. “Küll aga püüame nüüd lepinguid täht-tähelt järgida,” lisas Jaan Tepp, MTÜ Eesti Tuulenergia Assotsiatsiooni juhatuse esimees.

Projektieksperdi meeskond paneb kõigile projektitoetuste taotlejatele südamele, et projekt tuleb hoolega läbi mõelda ning uurida rahastavalt fondilt, millises ulatuses ning mis tingimustel on võimalik eelarvet või tegevusi muuta.

Siin oleks asjakohane viide ohtlikele vigadele projektis.