Rahandusministeerium asub eurorahade jagamist senisest tõhusamalt kontrollima

Eile teatas Rahandusministeerium, et hakkab makseasutuse auditi soovituste kohaselt pöörama senisest suuremat tähelepanu eurorahasid jagavate ministeeriumide kontrollimisele. Kontrollisüsteemide täiendamiseni on struktuurivahendite väljamaksed Eestile ajutiselt peatatud.

Alustatud projekte ja uute projektide taotlemist maksete peatamine ei puuduta, nende rahastamine jätkub varem laekunud struktuurivahendite ja riigieelarvesse planeeritud välisabi sildfinantseerimise arvelt.

Allikas
http://www.fin.ee/pressiteated


Projektiekspert OÜ uuris järele, kas ja kuidas see puudutab projektide taotlejaid. Saime alljärgneva vastuse. Lisame veel kommentaariks juurde ka suulise vestluse tulemusena saadud info, et see EI PUUDUTA kuidagi taotlejaid. Puudutab ainult ministeeriumi, sest ministeerium saab selle raha veidi hiljem tagasi nö Euroopalt.

Tere!

Saadan rahandusministeeriumi asekantsleri Ivar Siku (Ivar Sikk) selgituse.

„Projektide elluviimine ja taotlusvoorude läbiviimine jätkub tavapäraselt, projektidele tehtavad väljamaksed kaetakse varasemalt laekunud struktuurivahendite ja sildfinantseerimise vahendite arvelt. Maksete taastumise järgselt saab vahendite hüvitamist Euroopa Komisjoni poolt tavapärases korras jätkata.
Rahandusministeerium teeb kõik vajaliku, et maksed lähema paari kuu jooksul taastuksid. Euroopa Komisjonile on juba esitatud plaan, kuidas tegevusi varasemast paremini korraldada. Osa plaanis olevaid tegevusi on juba ka elluviidud.“

Parimate soovidega

Mailin Aasmäe
Rahandusministeerium
Avalike suhete osakond
Tel 611 3491