Euroopa Pagulasfondi 2008. aasta vahendite kasutuse võtmine

 

 

 

 

Siseministeerium kuulutas välja projektikonkursi Euroopa Pagulasfondi 2008. aasta vahendite kasutusele võtuks.

Konkursi eesmärk on toetada Euroopa Pagulasfondi 2008. aasta programmi elluviimiseks üksikprojekte.

Tegevuseesmärgid on järgmised:

  • hästitoimiva, kiire ja kvaliteetse varjupaigamenetluse rakendamine;
  • varjupaigataotlejate vastuvõtutingimuste parandamine;
  • valmisoleku loomine põgenike massiliseks sisserändeks.

Projektide esitamise tähtaeg on 25.03.2009.

Lisainfo Siseministeeriumi kodulehelt.