Euroopa Liidu toetused 2014-2020

2014. aastal algab EL struktuurivahendite  uus rahastamisperiood, mille raames on Eestil võimalus kasutada rahalist toetust 5 fondist. Oodata on, et Eesti saab Euroopa Liidu (EL) struktuurivahendeid uuel eelarveperioodil ligikaudu samapalju kui senisel ehk 2013. aastani kestval perioodil – prognoositav suurusjärk on 3,35 miljardit eurot. Maaelu toetuste eeldatav summa on 593 miljonit eurot, mis on umbes veerandi jagu praegusest parioodist väiksem. Kalandusvaldkonna toetuste maht säilib 113 miljoni euro tasemel.

Kõigi nende vahendite kasutamiseks on Eestil vaja olla valmis 2014. aasta alguseks – selleks ajaks peavad olema selged EL vahendite kasutamise eesmärgid ja kavandatud meetmed, valmistatud ette vastavad strateegilised dokumendid ja rakendussüsteemid.

Neid ettevalmistusi koordineerib Rahandusministeerium, töös osalevad oma vastutusalas kõik seotud ministeeriumid ja riigiasutused. Ettevalmistustesse kaasatakse samuti valitsusvälised partnerid.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.struktuurifondid.ee/el-toetused-2014-2020/ .