Ettevõtlustoetused avanevad visalt

Tänases Kaubandus-Tööstuskoja infolehes on artikkel, milles analüüsitakse eelmiste eurotoetuste efektiivsust. Uurimused on koostanud Praxis ja valminud on need oktoobris.

On analüüsitud Ettevõtluse Arendamise Sihtasutuse ekspordiplaani toetust, nõustamistoetust, koolitustoetust, teadus- ja arendustegevuse finantseerimise programmi, starditoetust, infrastruktuuri toetust, KredEx‘i lühiajaliste ekspordigarantiid ja investeerimislaenu- ning liisingukäendust ja riiklike ettevõtlustoetuste mõjusid üldiselt.

Öeldud on, et vigadest õpitakse ehk nõrku kohti tugevdatakse praeguseks struktuurifondide perioodiks (2007-2013), kuid loodame, et nad sellega hiljaks pole jäänud.

Väljatoodud probleemidest on osa väga tuttav, osa üllatuslik. Teada kitsaskoht on toetusmeetmetest teavitamine.

Rahastajatel on üldiselt info kodulehel ja konkreetse konkursi väljakuulutamisest saab ajalehest teada ning heal juhul on rahastajal ka list (näiteks EAS). Üldiselt on nii, et taotlusvooru väljakuulutamisest tähtajani on kuu aega ning kui eelnevalt infot ei saa, siis selle ajaga ei jõua hästi vajalikke dokumente koostada.

Selleks oleme näiteks meie andnud inimestele võimaluse saada neid huvitavate konkreetsete konkursside avanemise kohta teade meilile (saab tellida siit www.projektid.ee/konkursi_uudised).