Ettevõtlustoetuse taotluste vastuvõtt Tallinna Ettevõtlusametis

Tallinna Ettevõtlusametist saab toetust küsida järgmistest meetmetest.Sotsiaalsed töökohad

- Uute töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt)

- Praktikajuhendja toetus (tähtajad on 18. juuni kell 14.00 ja 1. oktoober kell 14.00)

- Sotsiaalsete töökohtade loomise toetus (vastuvõtt toimub jooksvalt)

- Messitoetus (vastuvõtt toimub jooksvalt)

Taotlemise korrad ning taotlusvormid on kättesaadavad Tallinna Ettevõtlusameti ettevõtja infopunktis ja Tallinna kodulehel: ettevotja.tallinn.ee.

Oma projektiideed saate tasuta testida www.projektid.ee/idee.