Ettevõtluskeskkonna infrastruktuur – piirkondade konkurentsivõime tugevdamise toetus

Regionaalministri ettepanekul alustas Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus alates 16. augustist kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavate projektitaotluste vastuvõtmist.

Oodatud on taotlused, mille tulemusena lisandub piirkonda investeeringuid vähemalt 100 miljoni krooni ulatuses ja luuakse uusi töökohti. Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meedet rahastatakse Euroopa Regionaalarengu Fondi vahenditest, taotlused tuleb esitada EASi. Euroopa Regionaalarengu Fondist rahastatava piirkondade konkurentsivõime tugevdamise programmi eesmärgiks on muuta eri piirkonnad atraktiivsemaks ettevõtjate, investorite, kvalifitseeritud tööjõu ja külastajate jaoks.

Piirkondade konkurentsivõime tugevdamise meetme raames toetatakse kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri arendavaid projekte nagu juurdepääsuteede, vee- ja kanalisatsioonitrasside, maaparandussüsteemide, välisvalgustuse, elektri- ja sideliinide ning küttetrasside rajamine jm. Seeläbi tagatakse tulevikus piirkonnas suuremad võimalused täiendava erakapitali juurdevooluks.

Toetust saavad taotleda kohalikud omavalitsused ning mittetulundusühingud ja sihtasutused. Oodatud on mitmesugused tootmisele ja logistikale suunatud kohaliku ettevõtluskeskkonna infrastruktuuri (juurdepääsuteed, vee-ja kanalisatsioonitrassid, maaparandussüsteemid, välisvalgustus, elektri- ja sideliinid, küttetrassid) arendavate projektide taotlused.

Ettevõtluskeskkonda arendavate projektide toetuseelarve on 100 miljonit krooni. Toetuse minimaalne suurus projekti kohta on üks miljon, maksimaalne 50 miljonit krooni. Toetus võib katta kuni 85% toetatavatest kuludest. Taotlusi võetakse vastu jooksvalt ja need on oodatud kogu Eestist, v.a Jõelähtme, Harku, Kiili, Saue, Saku, Viimsi ja Rae valla ning Maardu, Saue, Tallinna ja Tartu linna projektid.

Lisainfo: EAS

****

Oma projektiideede sobivust konkursi tingimustega saate testida kliendihaldur Tanel Käbiniga http://projektid.ee/idee või 626 3236.