ETTEVÕTLIKKUSPROJEKTIDE KONKURSS

Ettevõtluse Arendamise Sihtasutus (EAS) algatas järjekordse ettevõtlikkusprojektide konkursi, mille eesmärgiks on arendada üldist ettevõtlikkust ning tõsta ettevõtlusteadlikkust ja -aktiivsust.

Projektide esitamise tähtaeg on 25. juuli. Konkursi läbiviimist rahastatakse Euroopa Sotsiaalfondi vahenditest.

Konkursile oodatakse projekte, mis on suunatud nii alustavatele kõrge kasvupotentsiaaliga ettevõtetele, õpilastele-üliõpilastele kui ka õpetajatele-õppejõududele.

Projektid tuleb ellu viia ühe aasta jooksul, projekti maksumus peab jääma vahemikku 1600 – 10 000 eurot. Toetus katab kuni 100% abikõlblikest kuludest.

Konkursile laekunud projektidest koostatakse pingerida, millest parimad saavad võimaluse projekt ellu viia. Konkursi projektide elluviimiseks on eraldatud 80 000 eurot.

Konkursi täpsemad tingimused ning taotlusvorm on EASi kodulehel www.eas.ee/konkurss