Avati taotlusvoor erihoolekande teenuskohtade kaasajastamiseks

Toetust saab taotleda projektidele, millega luuakse psüühilise erivajadusega inimestele paremad elamis-, õppimis- ja töötamistingimused.

2020. aastaks plaanitakse vähendada suurte ühiselamu tüüpi erihooldekodude teenuskohti ja asendada need väiksemate, kuni 30-kohaliste peretüüpi teenuskohtadega. Plaanis on ümber kujundada 1200 erihooldekodude kohta ning luua vähemalt 200 uut kohta. Uue loodava üksuse teenuskohtade osakaal ei tohi moodustada rohkem kui 10% asula alaliste elanike arvust. Samal ajal tuleb silmas pidada, et asulas oleks elanike arv vähemalt 300 inimest.

Toetust saavad taotleda enam kui 30-kohalistes üksustes erihoolekandeteenuseid pakkuvad teenusepakkujad seniste üksuste reorganiseerimise toetamiseks, senised erihoolekande teenuse pakkujad ning täiendavalt lisanduvad teenusepakkujad kogukonnapõhiste teenuskohtade loomiseks.

Taotlusi võetakse vastu investeeringute kava koostamiseks. Toetuse maksimaalne osakaal abikõlblikest kuludest on 85%, toetuse piirsumma kinnitatakse investeeringute kavas. Erihoolekandeasutuste kaasajastamiseks on ette nähtud ligi 56 miljonit eurot, millest 47,6 miljonit eurot on Euroopa Regionaalarengu Fondi rahastus, 6,1 miljonit tuleb riigieelarvest ja 2,3 miljonit eurot on teenuseosutaja kaasfinantseering.

Taotlusi võetakse vastu 26. augustini.

 

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti Indrek Naruski poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.