Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised

Siseministeerium kuulutab välja avatud konkursi „Lastele suunatud tõendus- ja teadmispõhised ennetussekkumised“, kuhu oodatakse projektitaotlusi, mis panustavad vähemalt ühe alljärgneva eesmärgi saavutamisse:

* sotsiaalsete toimetuleku oskuste arendamine
* vägivalla ennetamine ja vähendamine

Oodatud on lastele vanuses 6-17 aastat suunatud tõendus- ja teadmispõhised üldharidussüsteemis läbi viidavad sekkumised, sh programmid. Sekkumiste eesmärgiks peab olema toetava ja turvalise õpikeskkonna loomine, riskikäitumise suhtes taunivate hoiakute kujundamine ning laste sotsiaalsete oskuste õpetamine. Sihtrühmana näeme ka nende pereliikmeid ning lapsega kokkupuutuvaid isikuid.

Projektikonkursiga otsime sotsiaalpartnereid, kes on valmis ennetusprogramme ja sekkumisi läbi viima, nende tulemusi mõõtma ning programmi vastavalt vajadustele arendama.

Rahastatavate projektide tulemusena loodame juurutada ühe või kaks sekkumist või programmi.
Konkursil eraldatav kogusumma on 140 000 eurot (minimaalne projekti toetussumma on 60 000 eurot ja maksimaalne 140 000 eurot).

NB! Taotlusi saab esitada kuni 15. juunini 2014 kell 23.59

https://www.siseministeerium.ee/projektikonkursid/

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie MTÜ/avaliku sektori projektide spetsialisti poole, kes aitab Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.