EMP mõisakoolide programmi raames on avatud arendusprojektide taotlusvoor

Arendusprojektid mõisakoolide jätkusuutlikkuse tagamiseks on mõeldud  teenuste, loomemajanduse, väikeettevõtluse ja koostöö soodustamiseks. Toetuse eelarve on 670 000 eurot (minimaalne toetussumma on 20 000 ja maksimaalne 60 000 taotluse kohta, omaosalus minimaalselt 10%).

Arendusprojektid peaksid aitama kaasa kogukondade jätkusuutlikkusele pakkudes uusi teenuseid, luues uusi töökohti ning tugevdades seeläbi nii konkreetse koha kui ka mõisakoolide kui nähtuse identiteeti. Toetuste eesmärk on parandada ka Eesti koolide omavahelist koostööd ning edendada rahvusvahelisi kontakte, seda ennekõike doonorriikide kogukondadega. Taotlejateks saavad olla mõisakoolid, ettevõtted ja MTÜ-d.

Taotlus ja vajalikud lisadokumendid tuleb esitada Kultuuriministeeriumile.Taotluste esitamise tähtaeg on 1. november 2013. a.Oluline on teada, et kõik taotlused peavad sisaldama lühikokkuvõtet eesti ja inglise keeles.

Täpsem info on leitav aadressil http://www.kul.ee/index.php?path=0x2x213x214x1978

Kui soovite sellest meetmest toetust taotleda, pöörduge julgelt meie äriplaani spetsialistide poole, kes aitavad Teil välja selgitada toetusmeetmesse sobivuse.

Seejärel saame aidata ka projektidokumentatsiooni koostamisega. Ideid testime jätkuvalt tasuta www.projektid.ee/idee.

Võite võtta kasvõi kohe ühendust 56 212 919 või kliendihaldur@projektid.ee.