Ekspordiplaani intensiivkoolitus

Endla 4, Tallinn
21. jaanuar 2013, algusega 11.00, kestvus 4,5 akadeemilist tundi

Sihtgrupp:

Alustavad ettevõtjad,
Värsked ettevõtjad,
Tegusad inimesed ärisektorist,

… kes plaanivad oma toodet/teenust eksportima hakata.

Teema ja alateemad

MIDA PEAB TEADMA EKSPORDIST?
Miks eksportida? Kas ma olen valmis ekspordiks? Millest alustada? Mis on kõige olulisem?

Ekspordisuunitlusega ÄRIPLAANI ÜLESEHITUS
Milles see erineb ja milles ei erine “tavalisest” äriplaanist ehk millele tähelepanu pöörata. Osterwalderi ärimudel. Turundus- ja müügikanalid.

INFOKANALID. TURU-UURINGUD
Kust leida infot sihtturgude kohta? Millist infot ma vajan? Kes, kus ja kuidas saab aidata? Kuidas koostada turu-uuringut?

EKSPORDIPLAANI TEGEVUSKAVA
Mida on vaja teha? Millised on oodatavad tulemused? Millised on tegevuste tähtajad?
Kes mille eest vastutab?

Väikeses grupis saate arutada kogenud koolitajaga enda äriidee sihtturgude võimalusi.

Kui võtate koolitusele arvuti kaasa, saate kohe praktiseerida õpitut.

Vt lähemalt ja registreeri www.ariplaan.ee/ekspordiplaan